PERIODIEKE
DONATIE

Periodieke donatie

*Missie Tumor Onbekend is het samenwerkingsverband tussen Stichting Sterren en Stichting Vrienden van Hederik. Deze beide stichtingen zijn opgericht door nabestaanden van PTO-patiënten en werken samen om o.a. betere zorg voor, meer onderzoek naar en meer kennis en bewustwording over PTO te bewerkstelligen. Missie Tumor Onbekend is aangesloten bij het Platform Zeldzame Kankers van de NFK.

Eenmalig doneren

Wilt u eenmalig doneren om de Missie te steunen, ga dan naar steunmissietumoronbekend