Elke week zijn er vijfentwintig nieuwe patiënten met PTO. De NFK, Nederlandse Federatie Patiëntenorganisaties, heeft ons geholpen met het ontwikkelen van een informatiefolder.

Hierover zegt internist-oncologe Yes van de Wouw, verbonden aan medisch centrum Viecuri: ‘een informatiefolder voor in de spreekkamer zou zéér wenselijk zijn’.

De folder is gereed en kan nu op professionele wijze worden verspreid. Echter, deze professionele stap kost de stichting € 4.000,-.

Daarom vragen wij u deze missie te ondersteunen via een donatie. Dit kan door een bedrag over te maken op:

NL48 INGB 0007 4873 62
ten name van Stichting Sterren
onder vermelding van ‘donatie folder’.

Dank voor uw bijdrage.