ZORG

Als je gehoord hebt dat je niet meer beter wordt, kun je rekenen op passende zorg. Zorg niet meer gericht op genezing, maar met als doel het leven in deze onzekere periode zo comfortabel mogelijk te maken. Als patiënt en naaste kun je vragen hebben over deze zogenaamde palliatieve zorg. Bijvoorbeeld net na het slechtnieuwsgesprek met de arts. De vernieuwde website overpalliatievezorg.nl kan je hierbij helpen. Het is dé plek voor betrouwbare informatie, persoonlijke verhalen en hulp in de palliatieve fase.

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet goed weten wat palliatieve zorg is en soms ook niet beseffen dat zij zelf in de palliatieve fase zitten. Palliatieve zorg is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn (bijvoorbeeld door  uitgezaaide kanker, ALS, COPD of dementie), maar ook voor kwetsbare ouderen.

Vaak wordt palliatieve zorg verward met terminale zorg. Het verschil is dat palliatieve zorg soms jaren kan duren, terwijl we pas van terminale zorg spreken wanneer het overlijden binnen drie maanden wordt verwacht. Hoelang de palliatieve fase duurt, is voor iedereen verschillend: van enkele weken tot enkele maanden of jaren. Patiënten met een ongeneeslijke ziekte kunnen soms nog jaren leven, mede door steeds meer nieuwe behandelingen. Dit maakt passende zorg die aansluit bij jouw wensen en behoeften in deze levensfase erg belangrijk.

In de palliatieve fase ligt de focus niet meer op genezing, maar op een goede kwaliteit van leven. Dingen doen die jij belangrijk vindt, in de tijd die je er nog voor je ligt. Juist in de laatste periode van je leven is het belangrijk dat je zelf keuzes maakt: wat zijn jouw wensen, wat vind jij belangrijk en wie kan je hierbij helpen? Voor alle informatie, vragen, ervaringsverhalen en het vinden van passende zorg en begeleiding kun je terecht op overpalliatievezorg.nl. De informatie die je er vindt kan je ook helpen bij het voeren van een gesprek met je zorgverlener en omgeving over belangrijke beslissingen en te maken keuzes in jouw zorgtraject.

Animatie gesprek over uitzichten bij kanker

De diagnose kanker zorgt voor onzekerheid over de toekomst. Word ik weer beter? Hoe lang heb ik nog?

Sommige mensen willen alles weten over hun vooruitzichten. Anderen denken liever niet te ver vooruit. Samen met Amsterdam UMC maakte Missie Tumor Onbekend een video die helpt om daarover in gesprek te gaan met uw arts en de mensen om u heen.

Bekijk hier de animatie.