INFORMATIE & CONTACT

Missie Tumor Onbekend is een samenwerking tussen Stichting Sterren, Stichting Vrienden van Hederik en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK). De beide stichtingen zijn opgericht door nabestaanden van PTO-patiënten. Missie Tumor Onbekend is aangesloten bij het Platform Zeldzame Kankers van het NFK.

Donaties

Donaties voor Missie Tumor Onbekend zijn van harte welkom. Maak uw donatie over naar bankrekeningnummer NL48 INGB 0007 4873 62 van Stichting Sterren, o.v.v. 'Missie Tumor Onbekend'.

Actief worden?

Wilt u een steentje bijdragen aan 'Missie Tumor Onbekend'? Stuur dan een bericht naar: info@missietumoronbekend.nl

Nieuwsbrief PTO

Het Platform Zeldzame Kankers geeft een nieuwsbrief uit over PTO, meld je hier aan.

Stichting Sterren

Stichting Sterren steekt de handen uit de mouwen voor
1. meer informatieverstrekking over deze onbekende vorm van kanker
2. een betere behandeling van patiënten, met name door de invoering van casemanagement

Mailadres: info@stichtingsterren.nl

Statuten
KvK-nummer: 62004980
RSIN-nummer: 854590353

ANBI
Stichting Sterren is door de Belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Lees hier de statuten en hier het Jaarplan van de Stichting Sterren.

Bestuur
Francine van der Heijden (voorzitter/secretaris)
Il Kwon Dumont
Toine Jenniskens
Michel Kersten
Ankie Kesseler
Rutger Zwart (penningmeester)

Stichting Vrienden van Hederik

De Stichting Vrienden van Hederik is op 15 mei opgericht ter nagedachtenis aan onze geliefde en goede vriend Hederik de Vries, die op 12 januari 2019 op 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van PTO is overleden.

Doelstellingen

  1. Het bevorderen van draagvlak in de maatschappij op het gebied van bestrijding van PTO.
  2. Het ondersteunen van PTO patiënten en hun naasten door meer informatie, steun en betere begeleiding in het zorgtraject.
  3. Het faciliteren en ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek naar betere diagnostiek en behandelmogelijkheden van PTO.
  4. Het ondersteunen van projecten die het gedachtegoed van Hederik de Vries in ere houden.

ANBI
Stichting Vrienden van Hederik is door de Belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Lees de statuten en het beleidsplan van de Stichting. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met Kvk-nummer 78057272, en RSIN-nummer 861248892.

Bestuur
Warnyta Minnaard (voorzitter)
Stijn Bartelink (secretaris)
Frank Hamming (penningmeester)

Contactgegevens
U kunt per e-mail contact opnemen met de Stichting via info@vriendenvanhederik.nl en warnyta@missietumoronbekend.nl

Financiële gegevens en verantwoording
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor de door hen in hun functie van bestuurder voor de Stichting verrichte werkzaamheden. Redelijke en noodzakelijk gemaakte onkosten worden vergoed. Na afloop van het betreffende boekjaar doet het bestuur verslag van de activiteiten van de Stichting en legt het bestuur financiële verantwoording af. De daartoe opgestelde documenten zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze website is mogelijk gemaakt door een gift van het Vaillant Fonds.