Als verpleegkundige kun je veel betekenen voor patiënten die weten dat ze nog maar enkele maanden te leven hebben. Maar iedere patiënt reageert anders op dit nieuws en gaat hier anders mee om.

In deze e-learningmodules leer je meer over de verschillende reacties van patiënten en hun naasten. Je krijgt daarbij handvatten en tips om hiermee om te gaan. Dit helpt je om in te schatten wat kwaliteit in de laatste levensfase voor de patiënt en hun naasten betekent en hoe je hierin met palliatieve zorg kunt ondersteunen.

De modules zijn gemaakt door uitgeverij Bohn Stafleu en Loghum in opdracht van Missie Tumor Onbekend. Klik hier voor de e-learning.