Op vrijdag 27 januari 2023 organiseert Missie Tumor Onbekend een informatiebijeenkomst over de diagnose Primaire Tumor Onbekend. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Houten. Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Op de agenda:
• Sociaal gedragswetenschapper Inge Morssinkhof organiseerde in opdracht van Missie Tumor Onbekend een patientjourney-onderzoek. Hierbij zijn de belevingen en knelpunten patiënten en naasten in een PTO-traject in kaart te brengen. Ze zal hiervan verslag doen.
• Verpleegkundig specialist Simone Dokter vertelt over haar werk op de polikliniek PTO in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.

Wij verwelkomen u graag om 13.00 uur met een drankje en een broodje. De bijeenkomst wordt afgerond rond 15.00 uur. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. Ook kunt u met lotgenoten in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen.

U kunt zich aanmelden via: warnyta@missietumoronbekend.nl

Van harte welkom!