Op 13 april organiseerde Missie Tumor Onbekend een kringgesprek over palliatieve zorg bij PTO-patiënten. Tijdige inzet van palliatieve zorg verlaagt het risico van niet-passende zorg in de laatste levensmaand voor PTO-patiënten. Het is van belang snel een tweesporenbeleid te starten: naast diagnostiek ook aandacht voor palliatieve zorg.

Lees HIER het verslag van het gesprek. Lees ook dit bericht.