Voor PTO-patiënten is vanaf nu een uitgebreide DNA-test beschikbaar. De test maakt het opsporen van de oorsprong van de kanker beter mogelijk. Hierdoor verbeteren de prognoses van deze groep patiënten. De test, die gebruik maakt van Whole Genome Sequencing, heeft vanaf nu een betaaltitel, waardoor zorgverzekeraars deze kunnen vergoeden vanuit de basisverzekering.

Klik HIER voor een artikel in de Volkskrant van zaterdag 24 april (‘Hoop gloort door dna van kankerpatiënten’)

Elk jaar worden zo’n 1.300-1.500 Nederlanders getroffen door een vorm van uitgezaaide kanker waarbij niet duidelijk is waar de primaire tumor zit. Deze patiënten ondergaan vaak veel onderzoeken, waaronder scans, om te ontdekken waar de kanker zijn oorsprong heeft. Zonder die kennis is behandeling haast niet mogelijk. Behandelend artsen en de patiënten zoeken vaak wanhopig door naar de juiste behandeling. Het verloop van deze kanker is vaak snel, waardoor de prognose van de helft van de patiëntengroep slecht is.

Oorsprong tumor inzichtelijk

Whole Genome Sequincing (WGS) detecteert alle DNA-mutaties en DNA-gebaseerde biomarkers, waardoor de oorsprong van de tumor mogelijk inzichtelijk wordt of een aanwijzing voor een behandeling wordt gevonden. De verwachting is dat patiënten in vergelijking met nu minder onderzoeken ondergaan en eerder zicht krijgen op een mogelijk behandeltraject.

De uitgebreide DNA-test is onderdeel van een verbeterd en sneller diagnostisch- en behandelingstraject, waaraan patiëntenbelangengroep Missie Tumor Onbekend (MTO), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Medisch Oncologen (NVMO) en de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) de afgelopen periode hebben gewerkt.

Verbetering behandeltraject

Door samenwerking in de regio, met centra waar kennis rondom PTO aanwezig is en snel een adequate diagnostiek door middel van het meest uitgebreide DNA-onderzoek (WGS) kan worden opgestart, wordt het behandeltraject verbeterd. Daarmee wordt de kans vergroot op een beter vervolg voor deze patiënten. Dat kan betekenen dat er een aanwijzing wordt gevonden voor een doelgerichte behandeling op basis van het DNA-profiel, of een aanwijzing waar de primaire tumor zich naar alle waarschijnlijkheid bevindt. Wanneer er nog geen geregistreerde behandeling beschikbaar is, kan gekeken worden naar een passende klinische studie. En wanneer er geen aanwijzingen worden gevonden voor een mogelijke behandeling van de tumor wordt er zorggedragen voor een goede begeleiding in een palliatief traject.

Dat was ook wel nodig, zo blijkt uit het rapport van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) uit april 2020. Dat geeft aan dat 83 procent binnen een jaar overlijdt aan de gevolgen van deze uitgezaaide kanker en dat twee derde van deze patiënten momenteel geen behandeling ondergaan.

Samenwerken in de regio

Het is van belang dat er een goede regionale samenwerking van ziekenhuizen wordt geregeld, met het inrichten van expertisecentra, die goed op de hoogte zijn van de laatste stand van de wetenschap en die de beschikking hebben over lopende studies waar patiënten aan kunnen meedoen. Een goede afstemming en in samenwerking zorgen voor gelijke toegang voor patiënten.

Klik HIER voor de beschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het artikel in de Volkskrant is ook HIER te lezen.