Op 18 mei opent het Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam) een polikliniek Primaire Tumor Onbekend. PTO-patiënten kunnen hier terecht voor een second opinion.

In het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis is een gespecialiseerd PTO-team actief. PTO-patiënten kunnen voor een second opinion terecht bij dit PTO-team. De patiënt wordt dan of op onze polikliniek, of op afstand via een videoconsult, gezien door een internist-oncoloog uit het PTO-zorgteam. De oncoloog beoordeelt de onderzoeksresultaten tot dan toe en zet zo nodig aanvullend onderzoek in.

DNA-analyse

Standaard worden de biopten uit het behandelende ziekenhuis opgevraagd en in het AVL door de pathologen opnieuw bekeken. Zo nodig zet de patholoog extra onderzoeken in op dit materiaal. In sommige gevallen zal er op korte termijn een nieuw biopt in het AVL worden voorgesteld. Hiermee kan een volledige DNA-analyse worden gedaan (whole genome sequencing, WGS) om mogelijk alsnog de bron van de tumor te vinden en toch een tumor-gerichte behandeling in te zetten, eventueel in studieverband. Petur Snaebjornsson, patholoog en een van de initiatiefnemers van de poli: ‘We zijn ontzettend blij dat we als enige ziekenhuis in Nederland WGS als routinezorg kunnen aanbieden. Elke week profiteren PTO-patiënten hiervan.’

PTO zorgteam

PTO patiënten worden gezien en behandeld door internist-oncologen Serena Marchetti en Marieke Vollebergh. Marchetti: ‘Patiënten kunnen bij ons terecht voor een second opinion. Ze hebben er al vaak een langdurig onderzoekstraject opzitten, maar nog steeds geen duidelijkheid. Dat is enorm zwaar. Niet alleen fysiek, sommige patiënten zijn al in een vergevorderd stadium van hun ziekte als ze bij ons komen, maar ook mentaal. De onzekerheid over de diagnose en behandeling is heel belastend. We zetten alleen nieuw onderzoek in als we verwachten dat dit behandelconsequenties heeft. Daarbij speelt de conditie van de patiënt om een behandeling te kunnen ondergaan een grote rol.’  

De resultaten en een eventueel behandelplan bespreekt de internist-oncoloog met de patiënt. Soms wordt in goed overleg besloten om geen behandeling te starten en zal de internist-oncoloog palliatieve zorg bespreken. Als een behandeling mogelijk is, vindt deze bij voorkeur plaats in het verwijzende ziekenhuis.

Verwijzing

PTO-patiënten kunnen via de gebruikelijke weg naar het Antoni van Leeuwenhoek worden verwezen. Zodra alle gegevens bij ons binnen zijn, vindt triage plaats en wordt er op korte termijn een afspraak gemaakt met de patiënt.

Onderzoek

In AVL wordt al enkele jaren onderzoek verricht naar de rol van WGS in de zorg, ondermeer bij patiënten met PTO. In samenwerking met de verzekeraar, is dit een belangrijke bijdrage geweest om WGS voor patiënten met PTO vanuit de basisverzekering te vergoeden.

Bekijk hier de site van de polikliniek PTO