Het Erasmus MC Kanker Instituut zet nu ook whole genome sequencing in bij PTO-patiënten. Met zo’n uitgebreide DNA-test kan de onbekende primaire tumor worden geïdentificeerd voor zowel de standaardbehandeling als voor experimentele medicijnen.

Om snelheid te winnen, patiënten een grotere kans op behandeling te bieden en onderzoek te kunnen doen naar de meest effectieve behandeling, bestaat sinds kort de mogelijkheid om een volledige analyse te doen van het DNA van de kanker: whole genome sequencing (WGS). Hiervoor wordt zo vroeg mogelijk nadat een patiënt zich voor het eerst bij een huisarts of medisch specialist heeft gemeld met een uitgezaaide kanker, een biopt genomen uit een uitzaaiing. Met WGS kan worden gezocht naar de mogelijke bron (primaire tumor) van de kanker en ook naar afwijkingen in het DNA.

Zorgpad

Beide elementen kunnen tot een gerichte behandeling leiden, eventueel in studieverband. Deze diagnostiek kan worden toegepast bij mensen uit het EMBRAZE-Kankernetwerk, een netwerk voor kankerzorg in Midden-, en West-Brabant en Zeeland, waarvan het Erasmus MC deel uitmaakt. Binnen de EMBRAZE-regio is nu een zorgpad opgesteld waarin duidelijke tijdslijnen zijn geschetst en de plaats van WGS is toegekend. Vanuit de ziekenhuizen die bij EMBRAZE zijn aangesloten, kunnen patiënten met PTO gericht worden verwezen naar het Erasmus MC Kanker Instituut, specialisme Interne oncologie.

Het zorgpad en de inzet van WGS zijn tot stand gekomen in samenwerking met Hartwig Medical Foundation, die de uitgebreide DNA-test uitvoert, en de zorgverzekeraars, die vergoeding van WGS voor patiënten met PTO vanuit de basisverzekering mogelijk maken.

Lees hier meer