Onderzoekers van de Universiteit Maastricht, Maastricht UMC+ en het IKNL hebben een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen alcoholconsumptie en roken en het ontstaan van een PTO. Om dit verband te bestuderen is er informatie gebruikt van de Nederlandse Cohortstudie naar Voeding en Kanker (NLCS), waarbij 120.852 deelnemers in de leeftijd van 55-69 jaar in 1986 een vragenlijst hebben ingevuld over de risicofactoren van kanker.

Uit de analyses blijkt dat deelnemers die meer alcohol drinken een hoger risico hebben op het ontwikkelen van een PTO, en daarbij blijkt dat des te meer alcohol er gedronken wordt, het risico hoger is. Voor roken wordt er een nog sterker verband gevonden met de ziekte. Voor roken geldt dat hoe meer en hoe langer men rookt, hoe hoger het risico op een PTO is.

Onze bevindingen bevestigen de relatie tussen alcoholconsumptie en roken en het krijgen van een PTO. Leefstijladviezen met betrekking tot het niet drinken van alcohol en het vermijden van blootstelling aan roken gelden daarom ook voor PTO. 

Dit project maakt deel uit van een grotere samenwerking tussen clinici, epidemiologen en het IKNL, waarin naast onderzoek ook gewerkt wordt aan een betere diagnostiek en zorg voor PTO-patiënten in Nederland.

Lees het artikel