Bewustwordingscampagne PTO

18 oktober 2021

Landelijke bewustwordingscampagne over primaire tumor onbekend https://www.youtube.com/watch?v=pOFXZT6j8S0

20-26 september: World CUP Awareness Week

7 september 2021

Van 20 tot en met 26 september vindt de World CUP Awareness Week plaats. Deze week wordt georganiseerd door Missie Tumor Onbekend, in samenwerking met de PTO-patiëntenorganisaties uit Engeland en Ierland. Tijdens deze week vinden er bijvoorbeeld elke dag tussen 20 en 24 september lunchseminars plaats. Kijk voor meer informatie HIER. Bekijk ook het filmpje … Read More

Ook bij Erasmus MC uitgebreide DNA-test

1 augustus 2021

Het Erasmus MC Kanker Instituut zet nu ook whole genome sequencing in bij PTO-patiënten. Met zo’n uitgebreide DNA-test kan de onbekende primaire tumor worden geïdentificeerd voor zowel de standaardbehandeling als voor experimentele medicijnen. Om snelheid te winnen, patiënten een grotere kans op behandeling te bieden en onderzoek te kunnen doen naar de meest effectieve behandeling, … Read More

Landelijk expertiseplatform PTO gestart

1 juli 2021

Op 30 juni 2021 is het expertiseplatform voor Primaire Tumor Onbekend opgericht. Het is de eerste stap naar landelijke afstemming om de zorg te verbeteren voor mensen met uitzaaiingen waarbij de bron niet is gevonden. Het platform heet CUPP-NL, als afkorting van Cancer of Unknown Primary Platform – the Netherlands. Het platform wil de bekendheid … Read More

Antoni van Leeuwenhoek start polikliniek PTO

18 mei 2021

Op 18 mei opent het Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam) een polikliniek Primaire Tumor Onbekend. PTO-patiënten kunnen hier terecht voor een second opinion. In het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis is een gespecialiseerd PTO-team actief. PTO-patiënten kunnen voor een second opinion terecht bij dit PTO-team. De patiënt wordt dan of op onze polikliniek, of op afstand via een … Read More

Uitgebreide DNA-test beschikbaar voor PTO-patiënten

24 april 2021

Voor PTO-patiënten is vanaf nu een uitgebreide DNA-test beschikbaar. De test maakt het opsporen van de oorsprong van de kanker beter mogelijk. Hierdoor verbeteren de prognoses van deze groep patiënten. De test, die gebruik maakt van Whole Genome Sequencing, heeft vanaf nu een betaaltitel, waardoor zorgverzekeraars deze kunnen vergoeden vanuit de basisverzekering. Klik HIER voor … Read More

Gesprek over palliatieve zorg bij PTO-patiënten

23 april 2021

Op 13 april organiseerde Missie Tumor Onbekend een kringgesprek over palliatieve zorg bij PTO-patiënten. Tijdige inzet van palliatieve zorg verlaagt het risico van niet-passende zorg in de laatste levensmaand voor PTO-patiënten. Het is van belang snel een tweesporenbeleid te starten: naast diagnostiek ook aandacht voor palliatieve zorg. Lees HIER het verslag van het gesprek. Lees ook … Read More

Tweede Kamer: DNA-diagnostiek voor PTO-patiënt

2 maart 2021

Op 25 februari 2021 heeft de Tweede Kamer in vijf moties ervoor gepleit om met spoed een betaaltitel in te stellen voor Whole Genomes Sequencing (WGS) voor onder andere patiënten met een onbekende primaire tumor. De patiëntenorganisatie Missie Tumor Onbekend en de kankerpatiëntenorganisaties verenigd in de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) zijn al langer van … Read More

Gesprekskaart palliatieve zorg

23 januari 2021

Als je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent staat je wereld op zijn kop. Er schieten allerlei vragen door je hoofd. Wil ik mijn levensverwachting weten? Welke behandelingen zijn mogelijk? Maar ook: wat wil ik nog doen? Zien? Beleven? En welke ondersteunende zorg is er beschikbaar voor mijn naasten? Over dit soort vragen … Read More

Folder over PTO is klaar

21 november 2020

De informatie-flyer over PTO is klaar! De folder is bedoeld om zowel medisch specialisten als patiënt te helpen bij het gesprek in de spreekkamer, als er na diverse onderzoeken nog steeds geen diagnose is gevonden. Zo’n 100 ziekenhuizen verspreid over heel Nederland krijgen deze flyer aangereikt. Dankzij donaties van vele betrokkenen is dit project succesvol gerealiseerd. In … Read More